Web Analytics

Bedrijven

Bedrijven

Wat is een bedrijf?Een bedrijf is een rechtspersoon die is opgericht om goederen, diensten of beide aan consumenten te leveren. Bedrijven zijn meestal eigendom van aandeelhouders die geld in het bedrijf hebben geïnvesteerd. De aandeelhouders kiezen een raad van bestuur die toezicht houdt op de belangrijkste beslissingen van het bedrijf. De raad van bestuur benoemt leidinggevende functionarissen, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf. Bedrijven kunnen op verschillende manieren worden georganiseerd, afhankelijk van hun omvang en doel.

De meest voorkomende soorten bedrijfsorganisaties zijn eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (LLC's), en vennootschappen

Eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijf dat eigendom is van en geleid wordt door één persoon. De eigenaar is verantwoordelijk voor alle aspecten van het bedrijf, inclusief winst, verlies en aansprakelijkheid. Eenmanszaken zijn relatief eenvoudig en goedkoop op te zetten.

Ze bieden echter geen persoonlijke aansprakelijkheidsbescherming voor de eigenaar, wat betekent dat het persoonlijke vermogen van de eigenaar gevaar loopt als het bedrijf wordt aangeklaagd of schulden maakt Maatschap Een maatschap is een bedrijf dat eigendom is van en geleid wordt door twee of meer mensen. Partners delen in de winsten, verliezen en verplichtingen van het bedrijf. Vennootschappen kunnen zowel vennootschappen onder firma als commanditaire vennootschappen zijn.

Bij een vennootschap onder firma zijn alle vennoten in gelijke mate aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. Bij een commanditaire vennootschap zijn slechts enkele vennoten aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf; de andere vennoten zijn beperkt aansprakelijk. Een commanditaire vennootschap is moeilijker op te zetten dan eenmanszaken of vennootschappen onder firma, omdat hiervoor een schriftelijke partnerschapsovereenkomst tussen de vennoten nodig is Naamloze vennootschap (LLC) Een LLC is een kruising tussen een eenmanszaak/vennootschap en een vennootschap. Net als een eenmanszaak of vennootschap biedt een LLC zijn eigenaren bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat als de LLC wordt aangeklaagd of schulden maakt, alleen de activa van de LLC gevaar lopen - niet de persoonlijke activa van de eigenaren. Net als een vennootschap kan een LLC een onbeperkt aantal aandeelhouders hebben. In tegenstelling tot een vennootschap betaalt een LLC echter geen vennootschapsbelasting; in plaats daarvan worden de winsten en verliezen "doorgeschoven" naar de eigenaren, die vervolgens individuele inkomstenbelasting betalen over hun aandeel in de winsten/verliezen van de LLC Een LLC kan worden geleid door leden of door managers. Bij een LLC met ledenbeheer nemen alle leden deel aan het besturen van de LLC; bij een LLC met managersbeheer nemen slechts enkele leden (de managers) deel aan het besturen van de LLC, terwijl andere leden (de niet-managers) niet deelnemen aan het besturen van het bedrijf, maar wel delen in de winsten en verliezen via hun eigendomsbelangen in de LLC Opgemerkt moet worden dat hoewel een LLC zijn eigenaren persoonlijke aansprakelijkheid biedt tegen rechtszaken en schulden van de LLC zelf, het hen niet beschermt tegen hun eigen nalatigheid (bijvoorbeeld als ze persoonlijk garant staan voor een lening die door de LLC is aangegaan) Corporatie Een vennootschap is een rechtspersoon die los staat van zijn eigenaars - de aandeelhouders - zowel wat betreft aansprakelijkheid als belasting. Dat betekent dat als een vennootschap schulden maakt of wordt aangeklaagd, alleen haar vermogen gevaar loopt; het persoonlijke vermogen van de aandeelhouders loopt geen gevaar, zoals dat wel het geval zou zijn bij een eenmanszaak of vennootschap. Evenzo, omdat vennootschappen voor belastingdoeleinden gescheiden zijn van hun aandeelhouders, betalen vennootschappen vennootschapsbelasting over hun winst; aandeelhouders betalen vervolgens individuele inkomstenbelasting over eventuele dividenden die ze uit die winst ontvangen, nadat de belastingen door de vennootschap zelf zijn betaald (dubbele belastingheffing) Ondernemingen kunnen ofwel C- ofwel S-vennootschappen zijn - het belangrijkste verschil tussen deze twee soorten vennootschappen is hoe ze belast worden (C-vennootschappen betalen vennootschapsbelasting, terwijl S-vennootschappen hun winsten/verliezen "doorgeven" aan hun aandeelhouders, die er dan individuele inkomstenbelasting over betalen). Alle beursgenoteerde bedrijven moeten C-corporations zijn, terwijl particuliere bedrijven kunnen kiezen of ze C-corporations of S-corporations zijn (of elk ander type rechtspersoon)

Conclusie


Er zijn verschillende soorten bedrijfsorganisaties - eenmanszaken, partnerships (algemeen en beperkt), vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (met leden en managers), en vennootschappen (C en S). Elk type heeft zijn eigen voor- en nadelen in termen van aansprakelijkheidsbescherming en belastingheffing die je moet overwegen voordat je beslist welk type entiteit geschikt is voor jouw bedrijf. Als je vragen hebt over welk type entiteit het beste zou zijn voor jouw bedrijfsdoelen, raadpleeg dan een ervaren advocaat die je kan adviseren op basis van jouw specifieke omstandigheden."""

Groei Marketing Tools

Tattoo laten weglaseren

muziekdoosje baby

dutch wallcoverings behang

Metalen Wanddecoratie kopen

drukregelaar compressor

Bedrijven overzicht

Bedrijven

Bedrijven overzicht

Bedrijven

Bedrijven overzicht

Bedrijven

Bedrijven overzicht

Bedrijven

Datum laatste wijziging: 22-11-2022

Aanmaakdatum: 09-11-2022

Rubrieken: 5

Links: 6